สำนักกฎหมายธนกฤตและเพื่อน เราเป็นทนายความทำงานอิสระ มาเป็นเวลาตั้งแต่ปี 2532 ดำเนินงานทางธุรกิจด้านกฎหมาย การค้าการลงทุน เน้นรับงานจดทะเบียนทางธุรกิจ  เราให้บริการงานรับจดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน การประกอบธุรกิจต่างด้าว จดแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อาหารและยา ( อ.ย ) ขอไทยวีซ่า  ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ร่างนิติกรรมสัญญา รับเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน ฯลฯ

สำนักกฎหมายธนกฤตและเพื่อน บริหารงานโดยทนายความธนกฤต เกื้อภัทรกาล ดำเนินงานธุรกิจด้านกฎหมายแบบสำนักงานเล็ก ๆแบบธุรกิจส่วนตัว ที่ผ่านประสบการณ์งานรับจดทะเบียนทางธุรกิจและขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตด้านการค้าการลงทุนให้กับธุรกิจทั่วไป  มาแล้ว 25 ปี ด้วยวิธีการทำงานแบบธุรกิจส่วนตัว ทำงานรวดเร็ว เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพ

ดูผลงานการเป็นตัวแทนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพิ่มเติมอีกช่องทางได้ที่ www.Thtnn.com สำนักกฎหมายธนกฤตและเพื่อน เป็นสำนักงานเล็กๆในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 555/78 ในโครงการ บีอเวนิว วัชรพล ซอย (ตรงข้ามที่ทำการสำนักงานเขตสายไหม) ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย

"ถ้าท่านต้องการจดทะเบียนธุรกิจด้านการค้าการลงทุนแล้วกำลังมองหา ผู้ให้บริการทางกฎหมายด้านธุรกิจที่ให้บริการดีๆ มั่นใจในบริการของเราได้"